เส้นทางจักรยาน ณ แปลงปลูกป่า FPT 49

เส้นทางจักรยาน ณ แปลงปลูกป่า FPT 49 ______________________________________________________________________________

.......ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้แปลงปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ FPT 49  ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เนื่องในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “เทิดไท้องค์ราชัน น้อมเกล้าศิระกราน” พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

.

.......มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ เมื่อวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

.

วัตถุประสงค์บันทึกข้อตกลง

1.1 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

                     1.2 เพื่อพัฒนาพื้นที่แปลงปลูกป่าฯ FPT 49 ให้เป็นแหล่งเรียนรู้การฟื้นฟูป่าและระบบนิเวศ

.

.......โดยการปรับปรุงเส้นทางถนนทางขึ้น และลง พื้นที่แปลงปลูกป่าฯ FPT 49 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่ฯ ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยใช้จักรยานเป็นหลัก เส้นทางจักรยานทางขึ้น-ลงเขาสู่ “ต้นประดู่ป่าทรงปลูก” ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย (นทพ.บก.ทท.) ในการพัฒนาเส้นทางจักรยานดังกล่าว ระยะรวม 7 กม. แบ่งเป็นทางขึ้น 3 กม. และทางลง 4 กม.

ผู้ที่สนใจเยี่ยมชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และปั่นจักรยานสู่ต้นที่ 100 ล้าน ณ แปลงปลูกป่า FPT 49 ตั้งอยู่ที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาภูหลวง ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  เปิดให้เข้าเยี่ยมชมทุกวันตั้งแต่ เวลา 8.30-16.30 น.

 

**** หมายเหตุ: ห้ามนำรถยนต์ขึ้นไปยังต้นที่ 100 ล้าน สามารถนำเฉพาะจักรยานขึ้นไปเท่านั้น