ชวนไปสูดอากาศ รับลมชายหาดเจ้าพระยา ณ #สวนฯ80

ชวนไปสูดอากาศ รับลมชายหาดเจ้าพระยา ณ #สวนฯ80 

“สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา” ประตู่สู่คุ้งบางกะเจ้า แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแห่งใหม่ ที่รวบรวมเรื่องราวการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวและระบบนิเวศดั้งเดิม พร้อมรับลมชมชายหาดริมแม่น้ำเจ้าพระยา

#7กิจกรรม เที่ยวสวนฯ 80 ห้ามพลาด!

  1. ชมนิทรรศการ : ห้องนิทรรศการเล่าเรื่องราวของคุ้งบางกะเจ้า ผ่านภาพยนตร์สั้น, Application, และ Art Gallery พร้อมสนุกกับจุดถ่ายภาพ 3D และ AR .
  2. ชมป่า สูดอากาศธรรมชาติ : เดินชมโซนจัดแสดงการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้หลากหลายรูปแบบ เรียนรู้เพื่อการประยุกต์ใช้ได้จริง เช่น ป่าโตเร็ว ป่าจาก-ป่าลำพู ป่าไม้ผล ป่าไม้วงศ์ยาง ป่ากินได้ไม้สมุนไพร .
  3. ชมทิวสน ริมชายหาด : ทางเดินชมแนวต้นสน ที่เสมือนกำแพงธรรมชาติ กันฝุ่นและลมพายุให้กับพื้นที่
  4. เดินเล่นบนชายหาดเจ้าพระยา : ชมทิวทัศน์ชายหาดแห่งเดียวของคุ้งบางกะเจ้า รับลมริมแม่น้ำเจ้าพระยา
  5. เรียนรู้งานวิจัยแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น : การแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งแม่น้ำ โดยใช้แนวไม้ไผ่ ฟื้นฟูระบบนิเวศริมตลิ่ง .
  6. ปั่นจักรยานชมสวน : เพลิดเพลินกับการปั่นจักรยานใต้ร่มไม้ ชมรอบสวนในระยะทาง 1.5 กิโลเมตร พร้อมหยุดพักผ่อนได้ที่ศาลาในสวน พร้อมห้องน้ำกลางสวนให้บริการ.
  7. เรียนรู้วงจร “หิ่งห้อย” : สวนฯ 80 เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ “หิ่งห้อย” ซึ่งในสวนมีการจัดทำซุ้มให้อาหารหิ่งห้อย เพื่อเพิ่มจำนวนชนิดพันธุ์ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ชนิดนี้

.....สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา คุ้งบางกะเจ้า ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เป็นสวนสาธารณะที่จัดสร้างขึ้น เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 บนพื้นที่สีเขียวขนาด 38 ไร่ ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ ปตท. กรมป่าไม้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งชุมชนในพื้นที่ มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการเดินหน้าอย่างมุ่งมั่น เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในชุมชนเมือง ผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เจริญรอยตามพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9