นักปลูกป่าสมัยใหม่ กับ “เหยี่ยวที่ควบคุมด้วยรีโมท”

นักปลูกป่าสมัยใหม่ กับ “เหยี่ยวที่ควบคุมด้วยรีโมท”

.

แผ่นหลังของนักปลูกป่า ที่ก้มหน้ามองเครื่องมือสำรวจของยุคสมัยที่รวดเร็ว เทคโนโลยีนำพาการเรียนรู้ที่แปลกใหม่และละเอียดถี่ถ้วนมากยิ่งขึ้น หากนึกย้อนกลับไปในอดีต การจะมองภาพรวมของพื้นที่ปลูกป่าได้ทั้งหมดคงยากมาก หรือในบางพื้นที่อาจเป็นไปไม่ได้เลย

.

แต่ทุกวันนี้ เรามีเหยี่ยวที่ควบคุมด้วยรีโมท ภาพถ่ายที่ได้จากการบินโดรน ทำให้งานปลูกป่าพัฒนาไปอีกขั้น

.

นักปลูกป่าไม่ใช่เพียงคนปลูกต้นไม้ เราไม่ใช่แค่ชำนาญเรื่องต้นไม้ เรื่องดิน หรือเรื่องน้ำ ไม่ใช่อีกแล้ว...

.

การเรียนรู้ไม่เคยหยุด เหมือนเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนรวดเร็วนี้ เราจึงต้องปรับตัว เราจึงต้องเรียนรู้

.

นักปลูกป่าที่เราตั้งให้ตนเอง เมื่อเราทำงานควบคู่กับนักบิน มันเปรียบเสมือนว่าเราเป็นนก นกที่กำลังจับจ้องผืนป่าอย่างตั้งใจ นี่คืออิสระของการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบที่แม่นยำกว่า

.

ป่าจะสวยงามอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่...
กล้าไม้ดี มีคุณภาพ
ดินดีมีความอุดมสมบูรณ์
น้ำดีมีฝนตกชุกชุม
แต่ป่าจะดีและสมบูรณ์มากขึ้น หากเราวิเคราะห์มันอย่างถี่ถ้วน และใช้ทุกวิถีทางอย่างผู้เชี่ยวชาญ

.

งานปลูกป่าไม่ใช่งานง่าย แต่มันจะเป็นงานที่เป็นไปไม่ได้เลยหากเราไม่ลงมือทำ

.

และเราลงมือทำตลอดมา  เกือบ 25 ปีแล้วของการทำงานเพื่อฟื้นคืนผืนป่าให้กับประเทศ องค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นถูกส่งผ่านจากพี่สู่น้อง เรานำความรู้และประสบการณ์ส่งต่อคนรุ่นต่อไปอย่างต่อเนื่อง

.

ความรู้และประสบการณ์ต่อจากนี้ก็เช่นกัน
.
.

นักบินที่ปลูกป่า “กำลังสร้างฝืนป่า... กำลังสร้างความรู้”

                                                       ...ต่อไป