วันเดย์ทริป ชวนเพื่อนๆ หนีปัญหาฝุ่น ไปสูดอากาศดีๆ ที่ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จ.ประจวบคีรีขันธ์✨

วันเดย์ทริป ชวนเพื่อนๆ หนีปัญหาฝุ่น ไปสูดอากาศดีๆ ที่ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จ.ประจวบคีรีขันธ์

สัมผัสธรรมชาติไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้การพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกันในระบบนิเวศ ถ่ายรูปชิค ๆ เผลอๆ สไตล์ธรรมชาติ ภายในศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีมีกิจกรรมดีๆ ให้ทำมากมาย
1) เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ชมต้นโกงกางประวัติศาสตร์ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 ล้านไร่ ของปตท. พร้อมปลูกต้นโกงกางประวัติศาสตร์ไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนแห่งนี้ เดินชมนกชมไม้ป่าชายเลนกว่า 100 ชนิด รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆในระบบนิเวศป่าชายเลน ทั้ง ปลาตีน และปูทะเล 📷💚
              

2) พิชิตหอชะคราม ซึ่งมีความสูงถึง 20 เมตร พร้อมกับบันได 98 ขั้น ชมทัศนียภาพมุมสูงของศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ชมวิวป่าชายเลน ทะเล และปากน้ำปราณบุรี มุมมอง 360 องศา
             

3) กิจกรรมสนุก ๆ พร้อมความรู้มากมาย เช่น กิจกรรมล่องเรือชมระบบนิเวศป่าชายเลน และวิถีชีวิตชาวปากน้ำปราณ

              
4) กิจกรรมเพาะกล้าไม้ และมีกล้าไม้แจกฟรีสำหรับผู้ที่สนใจพันธุ์ไม้ชายเลน

              
5) กิจกรรมพายเรือคายัค และกิจกรรมพิเศษ นั่นคือ กิจกรรมฝึกฝีพายล่องเรือเก็บขยะ สามารถติดตามข่าวสารช่วงเวลาการจัดกิจกรรมได้เลยจ้า