มีสวนป่าครัวเรือน ถึงวิกฤต... เราก็ไม่อด

 

             สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วโลกในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ หรือสังคมชุมชน และที่สำคัญไม่แพ้กันคือความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวส์ ส่งผลให้บางครัวเรือนประสบปัญหาการขาดแคลนอาหาร แต่ไม่ใช่กับชุมชนสมาชิก ‘โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า หรือ รสทป.’ ที่พวกเขาสามารถสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารได้ แม้ในวันที่ตลาดจะไม่ได้เปิดตามเวลาปกติแล้วก็ตาม

             ‘โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า หรือ รสทป.’ เป็นโครงการที่สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ร่วมกับ กองทัพภาค กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช น้อมนำโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ    พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ที่มีพระราชประสงค์เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายป่า มาเป็นผู้ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนได้ และ ‘สวนป่าครัวเรือน’ ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่ทางสถาบันสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ได้เข้าไปสนับสนุน ด้วยการนำองค์ความรู้ที่มีไปถ่ายทอดให้สมาชิกในเครือข่ายนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิต ทั้งด้านความเป็นอยู่ ด้านเศรษฐกิจ และยังช่วยบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้

             “ดูเหมือนว่าทุกคนจะได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 โดยเฉพาะด้านการกินอยู่ แต่จากการเข้าร่วมโครงการสวนป่าครัวเรือน ทำให้เรามีพืช ผัก สมุนไพร รับประทานในช่วงระหว่างมีประกาศพรก.ฉุกเฉิน ห้ามออกนอกเคหสถาน ทั้งผักหวาน ทั้งสมุนไพรที่ดีต่อร่างกาย เช่น ขิงช่วยรักษาอาการหวัด ฟ้าทะลายโจร ใช้แก้ไข้ เป็นต้น และด้วยสวนป่าครัวเรือนนี้จะช่วยให้เรามีทรัพยากรอาหารที่ยั่งยืนนำพาให้เราสามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้แน่นอน” นายอดิเรก สวยสด ประธานองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง กล่าว 

             นอกจากสวนป่าครัวเรือนแล้ว สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ยังมีโครงการการสนับสนุนให้ใช้พลังงานทางเลือกถ่านไม้ไผ่และก๊าซเชื้อเพลิงจากถ่านไผ่ทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงสูบน้ำเพื่อการเกษตรและผลิตไฟฟ้าในครัวเรือน ซึ่งชาวบ้านสามารถ ลดรายจ่ายค่าแก๊สหุงต้มแล้วยังสร้างรายได้สริมด้วยการการผลิตทองม้วนภายในชุมชนบ้านน้ำทรัพย์ ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีอีกด้วย

             การเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ ด้วยการเปิดใจและการทำงานอย่างมีส่วนร่วม จะทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน เช่น ชุมชนเครือข่าย รสทป. นี้ นับเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดี ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือกับภาวะฉุกเฉิน เพราะผลกระทบครั้งนี้หากไร้ซึ่งสวนป่าครัวเรือน ธรรมชาติก็อาจจะถูกบุกรุกมากขึ้น เพราะไม่ใช่แค่คนเท่านั้นที่ต้องการความยั่งยืนและมั่นคง แต่ยังรวมถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เช่นกัน เพราะเราเชื่อว่า ‘เมื่อคนอยู่ได้ ป่าก็อยู่รอด’

#สวนป่าครัวเรือน 
#รสทป 
#สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศปตท