เรื่องเล่าจากนักปลูกป่า ตอน "พาโดรนไปปลูกป่า" EP.2 🌳💚

เรื่องเล่าจากนักปลูกป่า ตอน "พาโดรนไปปลูกป่า" EP.2 🌳💚

🌳 เคล็ดไม่ลับสำหรับการ "พาโดรนไปทำภารกิจปลูกป่า" ว่าโดรนมีความสำคัญอย่างไรในภารกิจปลูกป่า วิธีการและโปรแกรมที่ใช้มีอะไรบ้าง ไปติดตามกันเลย 👉🏻

🌳 "ภาพถ่ายรายละเอียดสูง" จากโดรน สามารถใช้งานแทนแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศโดยทั่วไปอย่างดีเยี่ยม อัพเดทสภาพพื้นที่ๆเป็นปัจจุบันมากที่สุดตามต้องการ ทั้งยังสามารถแยกแยะสภาพภูมิประเทศ
เช่น พื้นที่เปิดโล่ง โขดหิน ทุ่งหญ้า ร่องน้ำ พื้นที่ป่าดั้งเดิม ซึ่งความสามารถในการแยกชั้นข้อมูลอย่างละเอียดเหล่านี้ จะช่วยให้การวางแผนงานปลูกป่า บำรุงรักษา และติดตามผลสัมฤทธิ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง

🌳 “โดรนบังคับง่ายกว่าที่คิด” 💬
เพียงเข้าใจการควบคุมเบื้องต้นก็สามารถใช้งานได้อย่างสนุกสนาน โดยใช้ Application “Pix4D Capture” เป็นตัวควบคุมและกำหนดแผนการบินครอบคลุมพื้นที่แปลงปลูกป่า ด้วยความสูงและและค่า Overlap ที่เหมาะสม

🌳 “รู้จักซอฟแวร์ประมวลผลภาพถ่าย”
นำภาพที่ได้มาเข้าโปรแกรม “Agisoft PhotoScan” เพื่อผลิตภาพจากที่เป็นเพียงภาพนิ่งมุมสูง ให้เป็นแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงที่มีระบบพิกัดพร้อมใช้งานด้านแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งออกเป็นแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ (Orthophoto) ที่ระบุระบบพิกัดตามความต้องการในการใช้งาน เช่น ระบบพิกัด UTM WGS1984 , ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ เป็นค่าละติจูด ลองจิจูด หรือจะ เป็นรูปแบบไฟล์ .KMZ ที่ใช้เปิดในโปรแกรม Google Earth ก็ได้เช่นกัน

🌳 จะเห็นได้ว่าโดรนมีความสำคัญในการทำภารกิจปลูกป่า การดูแลและบำรุงรักษาผืนป่าของเรา การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกย์ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้งานโดรนก็ไม่ยากอย่างที่คิด ไม่ว่าโลกของเราจะเปลี่ยนไปอย่างไร แต่สิ่งสำคัญที่ไม่ควรลืมอนุรักษ์ คือ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมของเรา โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ที่มีความสำคัญของเรานะคะ 🌳🌳💚