วิธีปลูกต้นทองอุไร


วิดีโอสาธิตวิธีการปลูกและบำรุงรักษาต้นทองอุไร ไม้มงคลนาม เสริมดวง มีศักยภาพในการดักฝุ่น PM2.5 ดอกสีเหลืองออกตลอดปี นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้านเรือน และสวนสาธารณะทั่วไป

More

การปลูกต้นดาวเรือง


วีดีโอสาธิตวิธีการปลูกและบำรุงรักษาต้นดาวเรือง จากกิจกรรม "กลุ่ม ปตท. ปลูกดาวเรืองแทนดวงใจ ถวายพ่อหลวง" เพื่อถวายความอาลัย แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช โดยรวมพลังปลูกต้นดาวเรือง 9,999 ต้น ทั่วพื้นที่ ปตท.สำนักงานใหญ่ เพื่อให้บานสะพรั่งในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

More

เผยแพร่"โครงการป่าในกรุง" จากรายการ คนไทยไม่ทิ้งกัน TNN2


ภายในโครงการเราจะไดส้มผัสทัศนียภาพธรรมชาติแมกไม้สีเขียวบนทางเดินลอยฟ้าที่มีหลายระดับและยังมีหอคอยชมวิวเป็นดาวเด่นของที่นี่ หากใครมีแรงพอก็สามารถเดินขึ้นไปถึงชั้นบนสุดเพื่อชมวิวแบบ 360 องศารอบโครงการได้อีกด้วย ซึ่งนอกจากจะสามารถเก็บภาพวิวสวยๆ แล้ว เรายังจะได้สูดอากาศบริสุทธิ์เต็มปอดท่ามกลางระบบนิเวศตามธรรมชาติของจริงที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นบ่อยนักในเมืองกรุง

More

รวมใจภักดิ์ รักษ์ป่าชายเลน


ป่าชายเลนเป็นขุมทรัพย์ที่มีค่ามหาศาล นอกจากจะสวยงามแล้ว ยังเป็นบ้านของพืชและสัตว์น้ำ เป็นโรงบำบัดน้ำเสีย เป็นโรงงานฟอกอากาศให้กับโลกของเรา เป็นโรงพยาบาลเพาะพันธุ์ไม้ใช้เป็นสมุนไพรหลายชนิด เป็นกำแพงกำบังพายุและน้ำกัดเซาะที่ชายฝั่ง

More

เผยแพร่ "รายการทุ่งแสงตะวัน ตอน โครงการป่าในกรุง ปตท."


ที่สุขาภิบาล 2 เขตประเวศ ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเทพฯ มีป่าในกรุงอยู่ผืนหนึ่ง ที่สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ว่า ป่าธรรมชาติของกรุงเทพฯ ในอดีตมีหน้าตาเป็นอย่างไร....

More

เผยแพร่ "โครงการป่าในกรุง" ในรายการ พ่อลูกสุดฤทธิ์


โครงการป่าในกรุงได้น้อมนำทฤษฎีความรู้การปลูกป่าตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาใช้ร่วมกับองค์ความรู้เรื่องการปลูกป่าของ ปตท. 1 ล้านไร่ อีกทั้งประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปลูกป่านิเวศของศาสตราจารย์ ดร. อาคิระ มิยาวากิ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้เป็นปอดแห่งใหม่แก่คนกรุงเทพ...

More

การปลูกป่าจากการประยุกต์แนวคิดมิยาวากิ ในพื้นที่โครงการป่าวังจันทร์ Springnews


การปลูกป่าจากการประยุกต์แนวคิดมิยาวากิ ศ.ดร.อาคิระ มิยาวากิ ในพื้นที่โครงการป่าวังจันทร์ จำนวน 42 ไร่ ซึ่งมีข้อดี คือ ช่วยเร่งการฟื้นฟูป่าได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เทคนิคเฉพาะ คือ สร้างเนินและส่วนผสมของวัสดุหน้าดินในอัตราส่วนที่พอเหมาะ รวมถึงการแบ่งพื้นที่การปลูกป่าตามความสำคัญของกลุ่มชนิดไม้ต่างๆ ทั้งในทางประวัติศาสตร์ และการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

More

"ป่าคาร์บอนต้นแบบ" ส่วนหนึ่งของพื้นที่ป่าวังจันทร์ Springnews


ป่าคาร์บอนต้นแบบ (พื้นที่ปลูกป่าเลียนแบบธรรมชาติ) จำนวน 132 ไร่ เป็นการฟื้นฟูป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ ในลักษณะป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen) ออกแบบเทคนิควิธีการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ รวมถึงศึกษาสภาพพื้นที่ตามลักษณะป่าธรรมชาติดั้งเดิม คัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้และการดูแลรักษากล้าไม้ รวมทั้งสิ้น 64 ชนิด โดยมีการปลูกต้นไม้แบบประณีต

More

เผยแพร่ "โครงการป่าในกรุง" จากรายการ บ้านและสวน


การออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ รวมถึงเส้นทางทางเดินชมเรือนยอดและหอชมป่า เพื่อการใช้งานสำหรับการศึกษาเรียนรู้นั้น โดยการออกแบบอาคารให้มี “ความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม” และเพื่อเป็น “ต้นแบบของนวัตกรรมอาคารเขียว” มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์และวัสดุที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และเป็นเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology)

More